TV indslag


Patientforeningen PIPS har i samarbejde med TV-lægen Peter Qvortrup Geisling lavet et TV-indslag som blev bragt i programmet 21 Søndag på DR1 den 22. maj 2022.


I indslaget følger Peter Qvortrup Geisling to tidligere intensive patienter Michael og Finn, med det formål at skabe et større fokus på de udfordringer patienterne oplever efter deres indlæggelse.


Optagelsen fandt sted dels i patienternes eget hjem, men vi fik også tilladelse til at filme Finns genbesøg på Intensivt afsnit R.
Genbesøg på afdelingen er en del af et tilbud, som AaUH tilbyder tidligere intensive patienter.


Samme dag som indslaget blev bragt på TV var der en artikel om det på dr.dk, hvor man bl.a. kan læse om Michaels oplevelse.

DR1 havde 2 fotografer, 2 journalister samt TV-læge Peter Q. Geisling på opgaven og fra Intensivt afsnit R deltog intensivsygeplejersker Dorte Haldrup, Trine G. Sørensen og Anne Grete Samuelsen samt lægesekretær Bente Barrett.

Desværre var Finn, Michael samt den ene journalist ikke til stede, da billedet blev taget.Link til artikel på DR.dk - Ti dage i koma gav Mikael voldsomme vrangforestillinger


Link til både TV-udsendelse og artikel følger snarest, men kan indtil da findes i DR's arkiv.