PIPS - Patientforening for intensive patienter, pårørende og sundhedspersonanle


At være gennem en intensiv indlæggelse er for langt de fleste patienter og pårørende en traumatisk oplevelse, hvor der kan kræves mange ressourcer at vende tilbage til en hverdag med høj livskvalitet.


De senere år er det blevet mere og mere klart, at talrige patienter har både fysiske og psykiske problemer efter en indlæggelse på intensivafdelingen. Det kan være; smerter, uro, træthed, søvnbesvær, angst, koncentrationsbesvær, mareridt, hallucinationer og depressioner.


PIPS er en patientforening med hjemsted i Region Nordjylland, hvor alle, som har lyst til at støtte foreningens formål, er velkomne.Formålet med Patientforeningen PIPS er:


  • At forbedre patienters og pårørendes livs­kvalitet efter ophold på intensivafdelingen, overflytning til stamafdeling og udskrivning til hjemmet
  • At udvikle medlemmers evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen