PIPS - Patientforening for intensive patienter, pårørende og sundhedspersonale

At være gennem en intensiv indlæggelse er for langt de fleste patienter og pårørende en traumatisk oplevelse, hvor der kan kræves mange ressourcer at vende tilbage til en hverdag med høj livskvalitet.


De senere år er det blevet mere og mere klart, at talrige patienter har både fysiske og psykiske problemer efter en indlæggelse på intensivafdelingen. Det kan være; smerter, uro, træthed, søvnbesvær, angst, koncentrationsbesvær, mareridt, hallucinationer og depressioner.


PIPS er en patientforening med hjemsted i Region Nordjylland, hvor alle, som har lyst til at støtte foreningens formål, er velkomne.Formålet med Patientforeningen PIPS er:


  • At forbedre patienters og pårørendes livs­kvalitet efter ophold på intensivafdelingen, overflytning til stamafdeling og udskrivning til hjemmet
  • At udvikle medlemmers evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen
Café-møder


PIPS vil gerne invitere tidligere patienter og deres pårørende til uformelle café-møder. Hvor vi får en uforpligtende snak omkring det at have været intensiv patient.


Det er også muligt at stille spørgsmål vedr. din indlæggelse på intensiv afdelingen, da der vil være sundshedsfagligt personale tilstede.


Send en mail til pips@pips.nu eller en besked via kontaktformularen her på hjemmesiden - hvis det har interesse, så vil vi være klar til at tage godt imod dig/jer.


Cafe-møderne afvikles den første mandag i lige måneder og den første onsdag i ulige måneder.
Døren er åben fra kl. 16.00-18.00, hvor man i dette tidsrum er velkommen, på det tidspunkt der passer en bedst.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Café-møde - Kom og mød sygehuspræsten Karen Søe Pedersen

Kom og mød sygehuspræsten Karen Søe Pedersen på vores næste café-møde.
Her vil Karen starte ud med at fortælle omkring sygehuspræstens virke og hvad du kan bruge sygehuspræsten til.

Dato: Mandag d. 4 september 2023
Tidspunk: kl 16:00 - 18:00
Sted: De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

Café-møde

Dato: Onsdag d. 4 oktober 2023
Tidspunk: kl 16:00 - 18:00
Sted: De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

Café-møde

Dato: Mandag d. 6 november 2023
Tidspunk: kl 16:00 - 18:00
Sted: De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

Café-møde

Dato: Onsdag d. 6 december 2023
Tidspunk: kl 16:00 - 18:00
Sted: De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg