KomaPiloterne


KomaPiloterne er et forum på facebook, hvor tidligere intensive patienter og deres pårørende kan komme med input og dermed hjælpe og støtte andre til at komme videre efter opholdet på en intensiv-afdeling.


KomaPiloterne er et landsdækkende forum, hvor der kommer informationer fra andre patientforeninger.